Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Lessen Over Con Spirito Contact Algemene voorwaarden muzieklessen  Vakantierooster 2010/2011 

Algemene voorwaarden muzieklessen

Cursusduur:• Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het eerstvolgend jaar.• Een volledig cursusjaar heeft 36 lesweken.• De vakantie van de muziekpraktijk komen overeen met de vakanties van het basis en middelbaar onderwijs.• Muziekpraktijk Con Spirito behoudt zich het recht om de vakantieperioden te wijzigen als dit noodzakelijk is. (bijvoorbeeld in gevallen wanneer niet alle (basis)scholen dezelfde vakantieperiode hebben)• Aan het begin van ieder cursusjaar wordt er door Muziekpraktijk Con Spirito een jaarplanning gemaakt. Deze kan desgewenst aan de cursist worden verstrekt.Afwezigheid:• Bij afwezigheid van de cursist blijft men lesgeld verschuldigd. In overleg kan er eventueel van tijd geruild worden met een andere cursist, mits dit minimaal een week van te voren wordt gemeld.• Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd, mocht er niet tijdig een vervanger beschikbaar zijn, dan dienen de lessen door de docent te worden ingehaald.• Bij afwezigheid door ziekte van de cursist blijft er lesgeld verschuldigd, duurt de ziekteperiode langer dan 4 lessen aaneengesloten, dan is er na deze 4 lessen bij het overleggen van een dokters verklaring geen lesgeld meer verschuldigd. Deze overeenkomst wordt vanaf dat moment ontbonden.Betalingen:• De lesgelden worden voor Muziekpraktijk Con Spirito in 12 maandelijkse termijnen overgemaakt op rekeningnummer 74.95.33.161 t.n.v. A.J. Wijers onder vermelding van de naam van de leerling en de maand waarvoor lesgeld wordt voldaan. Beëindigen van lesovereenkomst:• Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. En u dient rekening te houden met een maand opzegtermijn.

Algemene voorwaarden muzieklessen

Terug naar Menu